`

Jump to content

Photo

Final Fantasy XIV อาชีพ 18 แบบ

ตอนแรกผมก็ไม่รู้จะเขียนอะไรดี แต่ก็เอาล่ะ ในเมื่ออยากจะเขียนแล้ว
ก็ทำเป็นบล็อคอัพเดทข่าวเกม PC เลยละกัน
เลยยกข่าวอัพเดททั้งหมดมาจากเพจของผมเอง...